Zájmové činnosti

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  • Sportovní gymnastika dětí Špičková – Opava (úterý 12:30 – 13:30 hodin)
    lektor: trenérky sportovní gymnastiky Špičková Opava,
    cena: za období říjen – únor 2020/2021 (20 hodin) je 1 200Kč. V případě příznivé situace bude zajištěno pokračování.
  • Orientální tance (středa /sudý týden/ 12:15 – 13:00 hodin)
    lektor: p. uč. Monika Klímková
    cena: zdarma v rámci pobytu v MŠ