Zájmové činnosti

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

  • Gymnastika (úterý 12:20 – 13:20 hodin)

lektor:  trenérky sportovní gymnastiky Špičková Opava, cena: 1800,- Kč/školní rok (od 4 let)

  • Flétna (čtvrtek 12:15 – 13:00 hodin)

lektor: Mgr. Muckstein, cena 1000,- Kč/pololetí (od 5 let – rozhoduje velikost prstíků)

  • Angličtina (pátek 12:15 – 13:00 hodin) 

lektor: Rytmik Ostrava, cena 890,-Kč/pololetí (nové děti v kurzu + kniha) 

  • Plavání ( září – listopad 2017)

lektor: instruktoři plavecké školy městských krytých lázní Opava

Plavecký kurz obsahuje celkem 10 lekcí.  Cena plaveckého kurzu: 460,-Kč

(Doprava do bazénu se letos nebude hradit!
Základní škola získala dotaci na úhradu plavání a my jezdíme zdarma s nimi.)

  • Orientální tanečky ( čtvrtek /lichý týden/ 15:15 – 15:45 hodin)

lektor: p. Klímková, zdarma v rámci pobytu v MŠ