Zájmové činnosti

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/ 2019

  • Orientální tanečky (pondělí /lichý týden/ 15:15 – 15:45 hodin)
  • lektor: p. Klímková, zdarma v rámci pobytu v MŠ
  • Gymnastika (úterý 12:15 – 13:15 hodin)
  • lektor: trenérky sportovní gymnastiky Špičková Opava, cena: 1800,- Kč/říjen – konec května (od 4 let)
  • Angličtina s pohybem (středa 14:00 – 14:45 hodin)
  • lektor: Agentura Rytmik Ostrava, cena 890,-Kč/ za pololetí  +250,- za knihu
  • Flétna (čtvrtek 12:15 – 13:00 hodin)
  • lektor: Mgr. Muckstein, cena 1000,- Kč/pololetí (od 5 let – rozhoduje velikost prstíků)