Zájmové činnosti

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • Orientální tance (středa /sudý týden/ 12:15 – 13:00 hodin)
    lektor: p. uč. Monika Klímková
    cena: zdarma v rámci pobytu v MŠ
  • LOGOhrátky (středa / lichý týden/ 12:15 – 13:00 hodin)
    lektor: p. uč. Bc. Iva Kudělová
    cena: zdarma v rámci pobytu v MŠ