Obecná charakteristika školy

Historie (ze zápisu z Kroniky MŠ)

„První mateřská škola v dějinách obce Mokré Lazce byla otevřena dne 1.prosince 1945 v budově nynější Základní školy a patřila tehdy pod ředitelství Obecné školy. První samostatné ředitelství MŠ vzniklo v roce 1950 a MŠ byla přestěhována do budovy nynějšího obecního úřadu. Při MŠ byla zřízena vlastní školní kuchyně. Mokrolazečtí občané však postavili svým nejmenším školu novou i s moderní školní  jídelnou, která byla slavnostně otevřena dne 10. prosince 1973 pro 30 dětí předškolního věku. Od roku 1977 však kapacitně nestačila a jedna třída byla opět umístěna do  budovy ZŠ.

Dne 1. září 1996 nastoupily všechny děti do krásně zrekonstruované budovy MŠ pro dvě třídy. Od 1 .ledna 2003 je MŠ spolu se ŠJ samostatným právním subjektem a pracuje jako příspěvková organizace.

Současnost

Mateřská škola je umístěna v jednoposchoďové budově. Ze západní strany jsou dva  vchody  – do obecního bytu a školní kuchyně.  Kuchyně byla zprovozněna v roce 1990 a poslední rozsáhlejší úpravy – dle Vyhlášky č. 107/2001 Sb. a č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací zařízení a Evropské směrnice č. 852/2004 na základě předběžného projektu –  proběhly v roce 2007. V přízemí je kromě kuchyně sociální zařízení a jídelna. I zde, do jídelny, se vchází samostatným vchodem. Kuchyně, jejíž kapacita je stanovena na 170 obědů, vaří stravu pro děti ze zdejší základní školy, strávníky firmy Ulmer, zaměstnance obecního úřadu a důchodce. V prvním patře je třípokojový byt patřící obecnímu úřadu.

Z východní strany budovy je dvoutřídní mateřská škola s vlastním vchodem. Její kapacita je stanovena pro 53 dětí. V přízemí jsou šatny pro děti obou tříd, I. třída a její sociální zařízení. V prvním poschodí je II. třída s vlastním sociálním zařízením, tělocvična a třída s interaktivní tabulí. Třídy jsou opticky rozděleny na část pracovní a část herní. Pracovní část slouží zároveň jako jídelna. Strava je z kuchyně podávána do I. třídy podávacím okýnkem a do II. třídy je dovážená výtahem. Z jižní strany budovy je školní zahrada, která zároveň slouží i jako veřejné hřiště. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí rodinných domků. Sousedí se základní školou a jejím hřištěm a vytváří zázemí pro činnosti dětí obou škol.