Zápisy z třídních schůzek

Zápisy viz odkazy níže: 

Zápis ze schůzky s rodiči 13.9.2018