Zápisy z třídních schůzek

Zápisy viz odkazy níže: 

Zápis ze schůzky s rodiči 15. 9. 2022