Zápisy z třídních schůzek

Zápis ze schůzky s rodiči 21. 9. 2023