Kalendář akcí

Tradiční Drakiáda

10.10.2021

Za železničním přejezdem, poté ve sportovním areálu

Akce se bude konat dle aktuálních hygienicko-protiepidemických opatření!

Přejít na detail události

Dýňová světýlka v MŠ

25.10.2021 do 5.11.

Mateřská škola

Rozzáření školky dýňovými světýlky vyrobenými doma dětmi s rodiči a sourozenci.

Přejít na detail události
Celý kalendář

Aktuality

Informace k provozu MŠ od 1. září 2021

Vážení rodiče,
s blížícím se zahájením školního roku 2021/2022, Vás tímto informuji o podmínkách provozu mateřské školy vycházejícího ze „Souboru doporučení pro školy a školská zařízení pro školní rok 2021/2022 vzhledem ke Covid-19“.

– Zákonní zástupci, děti a ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ  vstoupit!

– Doporučujeme, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy omezen. Proto žádáme, aby dítě do MŠ přiváděla a vyzvedávala pouze jedna osoba. V prostorách šaten se mohou zdržovat jen 3 doprovázející osoby, ostatní počkají ve vestibulu nebo před budovou MŠ. Prosíme rodiče, aby se v šatně pohybovali po dobu nezbytně nutnou.

– Každá osoba (kromě dětí mateřské školy) je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví.

– U vstupu do budovy je k dispozici dezinfekční prostředek pro dospělé i děti, který použijte.

– Děti se v mateřské škole netestují a také se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

– Při návratu z ciziny nesmí MŠ umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. Při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní. 

– Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

– Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), budeme volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude převzato,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k nasazení ochrany dýchacích cest a umístění dítěte do izolace a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z mateřské školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne
o dalším postupu.

– Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického, včetně alergického onemocnění (kašel, rýma), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou

Kateřina Slivková a kolektiv MŠ

 

Zveřejněno 27.8.2021

Zahájení prázdninového provoz MŠ

Vážení rodiče,
rekonstrukce školní jídelny byla dokončena.
Od 23. srpna 2021 bude zahájen prázdninový provoz pro přihlášené děti.

Vám ostatním přejeme krásný zbytek prázdnin a na viděnou 1. září 2021.

Těšíme se na Vás

Kateřina Slivková a kolektiv MŠ a ŠJ

 

Zveřejněno 19.8.2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zveřejněno 21.5.2021

Školní kronika

Berušky a třídní pravidla 13. 9 – 24. 9. 2021

Abychom po celý školní rok dokázali ve třídě Berušek udržet příznivé klima, bylo velmi důležité stanovit tzv. třídní pravidla, která děti naučí základům společenského chování. Pro pochopení významu jednotlivých pravidel jsme zvolili formu prožitkového učení. S dětmi jsme si vysvětlili, co je nezbytně nutné u jednotlivých pravidel dodržovat. Následující pravidla si však hravě osvojily formou […]

Přečíst celé

Zveřejněno 18.9.2021

Berušky po prázdninách ve školce

Po prázdninách jsme přivítali děti ze třídy Berušek nejen my, paní učitelky, ale také pohádkoví kamarádi, Máša a medvěd. Měsíc září je typický adaptací, přičemž odloučení od blízkých je mnohdy náročnější pro rodiče, než pro samotné děti. Děti se seznámily s ostatními kamarády, paní učitelkami, ale také s prostory v MŠ a v neposlední řadě […]

Přečíst celé

Zveřejněno 7.9.2021

Přejít do kroniky