Organizace dne

Režim dne

6:15 – 9:45 hodin Individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí,
ranní cvičení, komunitní kruh, realizace nápadů dětí, realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti, v průběhu ranní svačinka.
9:45 – 11:45 hodin     Příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurze, individuální a zájmová činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy), příprava na oběd, hygiena (za příznivého počasí pobyt venku již od 9:00 hodin).
11:45 – 12:15 hodin  Podávání oběda, hygiena dětí.
12:15 – 14:00 hodin Literární nebo hudební relaxační chvilka, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
14:00 – 16:15 hodin Hygiena, odpolední svačinka, tělovýchovná chvilka, hravé, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti. V případě příznivého počasí pobyt venku na zahradě mateřské školy.