Vystoupení dětí MŠ na 1.adventní neděli 2.12.2018

Ráno děti otevřely druhé okénko ve svých adventních kalendářích a odpoledne se konalo tradiční
1. adventní setkání, které se letos poprvé uskutečnilo v nové učebně na školní zahradě.  Jako každý rok,
se i letos o pestrý program postaraly děti a učitelé místní mateřské a základní školy. Adventní náladu navodily řadou písní, básní a říkanek plných andělů a andělek. O občerstvení se postaraly paní kuchařky
a velké díky patří také maminkám a babičkám, za jejich vlastnoručně upečené dobroty! Díky příjemně strávenému odpoledni jsem všichni odcházeli s vánoční náladou.