Výchovný koncert ZUŠ 31. 5. 2022

Po dlouhé pauze nás konečně mohla navštívit Základní umělecká škola včetně našich bývalých kamarádů. Učitelé si společně s dětmi připravili pestrý hudební program. Každé z dětí nám zahrálo připravenou skladbu na daný hudební nástroj. Hudební ukázky byly doplňovány různými hádankovými kvízy pana učitele. Děti si také rozšířily poznatky v oblasti hudby včetně názvosloví hudebních nástrojů. Berušky i Včelky byly skvělé publikum, které každé vystoupení ocenilo vřelým potleskem, který vykouzlil naším muzikantům úsměv na tváři. Na závěr jsme si společně zazpívali klasické lidové písně. Děkujeme učitelům a především dětem za jejich čas, který nám věnovali a ze srdce jim přejeme úspěch v jejich hudební kariéře. (Bc. Vendula  Halfarová)