Velikonoční příběh a jeho poselství u Včeliček 12. 4. 2022

Je jaro a opět přicházejí velikonoční svátky. O velikonočním příběhu a jeho poselství nám přišla do třídy Včeliček povykládat Mgr. Barbora Holoubková. Děti se seznámily s velikonočním příběhem formou pedagogiky Franze Ketta. Děti pomocí dialogu a jednoduché dramatizace probudily a přivítaly jaro pomocí dekoračního materiálu a přání „rozsvítí slunce“ jeden pro druhého.  V tomto biblickém příběhu se dozvěděly nejen o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazaretu, ale i o lásce, pocitech, porozumění, které je vedlo k zamyšlení nad radostnými a smutnými okamžiky v životě. Děti se pěkně zapojovaly do příběhu a odpovídaly na kladené otázky. Závěrem si vytvořily sluníčko se slunečními paprsky, které vedly ke kamarádovi, kterého mají rádi. Výuka byla doplněna o dekorativní pomůcky, které se dětem velmi líbily. (Monika Klímková)