Úspěch ve výtvarné soutěži 15. 5. 2024

Středisko volného času v Opavě vyhlásilo v měsíci dubnu výtvarnou soutěž na téma „Čarodějnice na plot“, které jsme se s dětmi ze třídy Včelek zúčastnili. Libovolnou výtvarnou technikou jsme měli ztvárnit tuto pohádkovou postavu. S dětmi jsme vytvořili postavu čarodějnice letící na koštěti. Paní Hnusná, jak ji děti pojmenovaly, byla v soutěži vybrána mezi tři nejpovedenější výtvory a my mohli slavit další úspěšný počin naší mateřské školy. Děti byly Střediskem volného času odměněny žabí cukrovinkou, skákacím poníkem a pexesem. Kateřina Černínová