Ukázka cvičených psů pod vedením p. Mellara 24. 5. 2023

Obě třídy jsme měly příležitost zhlédnout odbornou ukázku cvičených psů, jehož vedení se ujal pan Mellar. Děti si nejprve znovu zopakovaly zásady správného chování k cizím psům. Poté následoval jednoduchý výcvik zaměřen na opakování základních povelů a také zábavný trénink formou skoků přes překážky. Nakonec měli odvážlivci příležitost si psa pohladit a zvědavci se zeptat na jakékoliv otázky směřující k výchově a výcviku psa. Děkujeme panu Mellarovi za jeho ochotu a čas.
(Bc. Vendula Halfarová)