Školní kronika

Vánoční dárky od sponzorské Skupiny ČEZ

Letos nám umožnil Obecní Úřad finanční obnos peněz od Skupiny ČEZ k nákupu vánočních dárků pro naši mateřskou školu. Tyto peníze jsme využili k nákupu demonstračních obrázků na téma „Povolání“ od firmy Hafera. Jelikož děti od Včeliček pekli vánoční cukroví, tak jejich pomůcky k pečení ihned využily. Mohly si tedy zahrát na pekaře a cukráře. Didaktických pomůcek a […]

Přečíst celé

Zveřejněno 18.12.2020

Návštěva krmelce 10. 12. 2020

Blížily se Vánoce a tak jako každý rok jsme si naplánovali návštěvu lesa a naplnění krmelce dobrotami pro zvířátka. Celý týden jsme si povídali, jaká zvířátka v lese žijí, kdo a jak se o ně v době zimního období stará. Ve čtvrtek jsme pak vyrazili směr les. Po cestě jsme si ještě řekli, jak se v lese chovat. […]

Přečíst celé

Zveřejněno 17.12.2020

Vánoce u Berušek 14. 12.-18. 12. 2020

Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi moc a moc těšili na Vánoce. Jsou to krásné svátky, které jsme si chtěli pěkně ve školičce užít. Hned začátkem prosince jsme začali každý den otvírat vánoční kapsičku z adventního kalendáře. Napsali jsme dopisem pro Ježíška, nazdobili vánoční stromeček a upekli vánoční perníčky. V ten slavný den jsme […]

Přečíst celé

Zveřejněno 16.12.2020

Plavecký kurz Hastrmánek v Kravařích 7. 9 – 4. 10. 2020

I v letošním školním roce naše mateřská škola navštívila plavecký kurz Hastrmánek v Kravařích.  Jak je v naší mateřské škole zvykem, plavecký kurz navštěvují převážně děti předškolního věku. Děti byly rozděleny do jednotlivých skupin dle jejich plaveckých dovedností. Každá skupina měla jinou paní trenérku, která se dětem individuálně věnovala. Plavecký kurz je založen na profesionalitě, tzn. pozitivní přístup […]

Přečíst celé

Zveřejněno 15.12.2020

Vánoční skřítci v mateřské škole

Jelikož se blíží adventní čas, bylo naším cílem si toto nejkrásnější období v roce něčím zpestřit. Paní zima nám zatím žádný sníh neposlala, a proto jsme se rozhodli ozdobit prostory mateřské školy a naladit se na Vánoční atmosféru něčím speciálním, neobvyklým a to pomocí Vánočních skřítků. Troufám si říci, že se nám to díky Vám podařilo. […]

Přečíst celé

Zveřejněno 11.12.2020

Třída Berušek plná čertíků a andílků 30. 11. – 4. 12. 2020

První prosincový týden se to ve školce hemžilo samými malými čerty a andílky. Rodiče dětem připravili úžasné kostýmy a školka se proměnila v peklo a nebe v jednom. Během výtvarných činností si děti vyrobily čerty s nalepenými čertími chlupy, kterými si vyzdobily šatnu. Při grafomotorickém cvičení suchými pastely, za doprovodu říkanky „Hudry, hudry“, děti znázornily lucifery. Bavilo […]

Přečíst celé

Zveřejněno 7.12.2020

Čertí a andělský týden u Včeliček 30. 11 – 4. 12. 2020

V tomto týdnu jsme se s dětmi věnovali tradici svatého Mikuláše. Děti se s tradicí seznámily formou čteného příběhu. Na základě četby si dětí rozvinuly poznatky o svatém Mikuláši, čertovi i andělovi, nejen o jejich vizuální podobě, ale také o jejich charakterových vlastnostech. Zaměřili jsme se na polytechnickou výchovu. Děti si vyzkoušely práci s lupou při pozorování čertích chlupů […]

Přečíst celé

Zveřejněno 4.12.2020

Průzkumníci v Austrálii 25. 9. 2020

Přesto, že jsme si mysleli, že herci s pohádkou kvůli coronaviru za námi nepřijedou, dětem se splnilo přání a divadélko dorazilo. Herci představili kontinent Austrálii. Děti se dozvěděly, že v této zemi žije klokan, koala…Příběh byl pěkně vždy doplněn písní k tématu zvířátka.I rekvizity a pomůcky se dětem ohromně líbily a všechny je zaujaly. Nakonec děti herce odměnily […]

Přečíst celé

Zveřejněno 12.11.2020

Zeleninový týden u Včeliček 19. – 23. 10. 2020

Pro podzimní období je charakteristická sklizeň úrody, proto jsme se s Včeličkami v rámci týdenního tématu věnovali zelenině. Děti se seznámily s jednotlivými druhy zeleniny, kterou se snažily poznat a pojmenovat. Nové poznatky si děti rozšířily nejen kognitivním, ale především prožitkovým učením. Společně jsme pozorovali proces výroby popcornu, který jsme následně ochutnávali a využili jej také při výtvarné […]

Přečíst celé

Zveřejněno 23.10.2020

Berušky a zelenina 30. 9. 2020

Tak jako každý rok, tak i letos byla zelenina na našem vzdělávacím programu, nejen proto, že je zdravá, ale i proto, že zeleninu můžeme vnímat všemi smysly a zahrát si i pohádku „O veliké řepě“. Děti se velmi snažily nejen při dramatické výchově, ale i při pracovní a pohybové činnosti. Naučily se pojmenovávat zeleninu a […]

Přečíst celé

Zveřejněno 19.10.2020

Školní rok