Školní kronika

Odborný seminář pro rodiče s lektorkou Mgr. Zuzanou Pavelovou 20. 1. 2022

Jako každý rok tak i letos v tomto období se začínáme  zaobírat a řešit naše předškolní děti. Letos jsme si poprvé na tuto problematiku k nám do MŠ pozvali odborníka z Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Srdce v Opavě lektorku Mgr. Zuzanu Pavelovou. Seminář byl zaměřen hlavně na to, aby děti pomalu a plynule byly schopny […]

Přečíst celé

Zveřejněno 31.1.2022

Karnevalový týden u Berušek 24. 1. – 28. 1. 2022

Vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci se bohužel ani v letošním roce nekonal dětský maškarní karneval v sále Obecního domu v Mokrých Lazcích. Děti o tuto krásnou tradici nebyly ochuzeny, protože se uskutečnil v MŠ, v rámci týdenního tématu. Nejprve jsme si spolu s dětmi vyzdobili třídu a šatnu. Týdenní téma bylo motivováno „První pohádkou – Princeznička na bále“ F. Hrubína. […]

Přečíst celé

Zveřejněno 30.1.2022

Vánoce u Včeliček 15. 12. 2021

Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi moc a moc těšili na Vánoce.  Hned začátkem prosince jsme začali každý den otvírat vánoční kapsičku z adventního kalendáře a dále jsme pokračovali ve vánočních tradicích a zvycích. Hned v pondělí jsme si s dětmi nazdobili vánoční stromeček a upekli vánoční perníčky. Dětem šla práce sama od ruky, […]

Přečíst celé

Zveřejněno 21.12.2021

Vánoce u Berušek 13. 12. – 22. 12. 2021

Nastaly Vánoce, nejkrásnější období v roce a těšení se na Ježíška… Třídu Berušek jsme spolu s dětmi oblékli do vánočního kabátku provoněného kořením upečených perníčků. Po nakreslení dopisu plném přání dětí a vložení za okno jsme si ve třídě společně nazdobili stromeček a postavili betlém. Přišel tolik očekávaný Štědrý den, plný radosti a štěstí. Ráno jsme slavnostně prostřeli stoly a paní kuchařky […]

Přečíst celé

Zveřejněno 21.12.2021

Berušky a Včelky u krmelce 8. 12. 2021

Paní Zima začala čarovat a poslala na zem bílou sněhovou peřinu a také pana Mrazíka. Celoročně se u dětí snažíme posilovat pozitivní vztah k přírodě a také ke zvířatům, a proto jsme se rozhodli pomoci lesním kamarádům přečkat zimní období. Vycházka ke krmelci se stala již tradicí, proto tomu v letošním roce nebylo jinak. Děti měly za […]

Přečíst celé

Zveřejněno 8.12.2021

Mikuláš navštívil naší školičku 6. 12. 2021

Jako každý rok, tak i letos se všechny děti z naší školky těšily na příchod Mikuláše. Všechny si kladly stejné otázky. „Přijde letos Mikuláš mezi nás?“ „Donese nám nějaké dárky?“ „Byl jsem vůbec hodný?“ „Přijde i čert?“ atd. Děti Mikuláše netrpělivě vyhlížely z okna, až ho nakonec spatřily. Seděly připravené na svých židličkách a čekaly, až přijde […]

Přečíst celé

Zveřejněno 7.12.2021

Soutěž o nejkrásnější ozdobu na vánoční stromeček

Obec Mokré Lazce vyhlásila soutěž o nejkrásnější ozdobu na vánoční stromeček. Podmínkou soutěže bylo vyrobit ozdobu, která bude odolná nepříznivému počasí a také odpovídat určité velikosti. Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií, přičemž jedna z nich byla věnována dětem z mateřské školy. Mnoho dětí se do této soutěže zapojilo, za což Vám moc děkujeme, protože bez […]

Přečíst celé

Zveřejněno 29.11.2021

Berušky a skřítci podzimníčci 1. 11. – 5. 11. 2021

„Milí skřítci podzimníčci, ze stromů už padá listí. Už chystáte na zimu, lístečkovou peřinu. Nejdřív listí obarvíte, potom ze stromu shodíte. Vítr si s nimi může hrát a broučči se v nich schovat…“. Textem této písničky jsme ve třídě Berušek přivítali měsíc listopad. Děti se na týden proměnily ve skřítky a podzimní víly, které poznávaly kouzla podzimu. U pohádky o skřítkovi Malovánkovi a Spadlístkovi se dozvěděly jak lístky malovat, což si hned následující den vyzkoušely při výtvarné činnosti. Tiskem nabarveného listu tak vytvořily překrásně […]

Přečíst celé

Zveřejněno 7.11.2021

Poděkování za dýňová světýlka

A je tady zas, ten pochmurný podzimní čas. Chtěli jsme si toto období zpříjemnit, a proto jsme se rozhodli prostory mateřské školky světýlkami rozsvítit. O prosbu s pomocí jsme děti a jejich rodiče poprosili, aby světýlka z dýní doma vyrobili. Všichni doma pilně pracovali, veškerou kreativitu a fantazii na dýni zanechali. Každý výtvor jsme se […]

Přečíst celé

Zveřejněno 5.11.2021

Včeličky se zúčastnily podzimní výtvarné soutěže 18. 10. – 22. 10. 2021

Nastal podzim a vše okolo nás se začalo barevně zbarvovat a tak nás napadlo, přihlásit se do výtvarné soutěže s názvem „Barevný podzim“a namalovat pár pěkných obrázků do této soutěže. Soutěž byla určena pro děti od 4 – 6 let a proto se jí zúčastnily některé děti ze třídy Včeliček. Do této výtvarné soutěže byly vybrány […]

Přečíst celé

Zveřejněno 26.10.2021

Školní rok