Reflexáci

Naše mateřská škola se v tomto školním roce 2023/2024 zapojila do projektu „Reflexáci“.
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti nošení reflexních prvků v silničním provozu.
Zapojením se do projektu mateřská škola obdržela zdarma tubus, koš a startovací sadu 1000 ks „Reflexáků“.
„Reflexáci“ jsou umístěny na strategickém místě před mateřskou školou, kde hrozí zvýšené nebezpečí střetu chodců s motorovými vozidly a na silniční komunikaci chybí chodník.
Projekt je zaměřen na nejmladší generaci pro zautomatizování bezpečného chování při pohybu na vozovce.
„Buď vidět, buď v bezpečí“!  Za kolektiv MŠ Kateřina Černínová