První adventní setkání 27. 12. 2022

Setkání u příležitosti rozsvícení první adventní svíce se uskutečnilo na školní zahradě.   Organizačně se na tomto setkání podílela mateřská a základní škola v Mokrých Lazcích. Děti si nacvičily krátké pásmo s básničkami a koledami. Vystoupení mělo úspěch a všem navodilo vánoční atmosféru, kterou doplňovala vůně dětského punče a perníčků. Tímto děkujeme rodičům a zaměstnancům školní kuchyně za občerstvení a obsluhu na akci. Taktéž paní ředitelce a panu starostovi Mgr. Davidovi Teichmannovi za milé přivítání a zahájení vánočního období. (Mgr. Kateřina Hečko, DiS)