Přehlídka dravých ptáků 30. 5. 2022

Jako každý rok, tak i letos v tomto období nám nad hlavami létá spousta ptáků a krásně nám prozpěvují. A proto jsme se rozhodli si opět pozvat na školní zahradu odborníky přes dravé ptáky. Přijeli nás navštívit s deseti druhy dravých ptáků, které nám jednoho po druhém představili a zblízka ukázali. Některé dravé ptáky děti hned poznaly např. výra a sovu. Ukázka dravých ptáků byla nejen pro děti z mateřské školy, ale i pro děti ze základní školy. Větší děti byly ve své výuce už vzdělanější, proto poznaly například i sokola, poštolku a orlici. Další vědomostní informace o dravých ptácích jsme se dozvěděli všichni z přednášky. Děti měly možnost si některé dravé ptáky pohladit. Vlivem nepříznivého počasí se zbytek výuky musel přesunout do školní učebny na školní zahradě. I přes tuto nepřízeň počasí se dětem přednáška a ukázka dravých ptáků velmi líbila. (Monika Klímková)