Nadílka pro zvířátka 19.12.2019

Také letos jsme se v adventním období s dětmi vydali na procházku do lesa. Když jsme vyšli ze školky, byl sice les zahalen do mlhy, která se ale postupně rozplynula a u krmelce už dokonce svítilo sluníčko. Děti donesly jablka, mrkve, kaštany, žaludy a společně tak zvířátkům připravily „nadílku“.
Než jsme odešli, stihli jsme ještě zazpívat pár koled. Hezké Vánoce zvířátka!                          Kateřina Slivková