Mikulášská nadílka v MŠ 5.12.2018

Rok se s rokem sešel a už k nám opět dorazil Mikuláš se svými pomocníky. Děti z celé školky netrpělivě seděly na židličkách a poslouchaly, zda uslyší jejich příchod. Jejich zvoneček byl slyšet už z dálky. Když vkročili do dveří, bylo naprosté ticho. Děti Mikuláše, Anděla a čerta přivítaly nacvičeným programem plný písniček
a básniček. Mikuláš byl spokojen a na oplátku dětem rozdal dárečky plné dobrot. Mezi hodnými dětmi bylo
i pár zlobínků, u kterých čert zacinkal zvonečkem a pokáral je, ať se polepší. Nakonec si ale nikoho čert neodnesl. Na závěr si všichni společně zatancovali a vyfotili se.