Malí umělci z MŠ triumfují ve výtvarné soutěži

Naše mateřská škola dosáhla významného úspěchu ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí a mládeže,“ kterou organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letos se jednalo již o jubilejní 50. ročník této soutěže. V lednu byly zveřejněny propozice a naše mateřská škola se rozhodla do soutěže zapojit. Ze třídy Včelek jsme do soutěže zaslali tři výtvarné práce starších dětí, které svou kvalitou a originalitou zaujaly porotu. Naše talentované výtvarnice, Anežka Kříbková a Klára Menšíková, dosáhly vynikajících výsledků. Anežka se umístila na 1. místě ve své věkové kategorii v okresním kole. Klárka se nejen umístila na 1. místě ve své věkové kategorii v okresním kole, ale zároveň obdržela čestné uznání v krajském kole. Obě dívky byly pozvány v měsíci červnu, společně se svými rodiči a pedagogy, do Obecního domu v Opavě na slavnostní vyhodnocení okresního krajského kola, kde převzaly svá zasloužená ocenění.
Ráda bych poděkovala všem dětem za jejich úsilí a kreativitu, kterou do svých prací vložily, a také rodičům za jejich podporu. Velké poděkování patří i paní učitelce Kateřině Černínové za její vedení a inspiraci dětí. Přejeme našim malým umělcům mnoho dalších úspěchů a hlavně radosti z tvoření! Kateřina Slivková