Jarní besídka u Včelek 19.4.2018

V únoru jsme se ve třídě Včelek během týdenního tématu věnovali zpívané pohádce „O dvanácti měsíčkách“ od pánů Uhlíře a Svěráka. Pohádka nás všechny natolik oslovila, že jsme se s dětmi rozhodli jí nacvičit
na jarní besídku pro rodiče. Začali jsme tedy s velkou chutí vyrábět kulisy, papírové čepičky  a oheň pro dvanáct měsíčků. Paní provozní nám ušily pláště, které paní učitelka nabatikovala dle barev ročního období. Zkoušení nás všechny natolik bavilo, že v době besídky už uměly text celé operetky všechny děti a zpívaly
jí při každodenních činnostech. Samotné vystoupení již bylo třešničkou na dortu plném radosti nejen dospělých, ale hlavně dětí!!!