Exkurze v jezdeckém klubu 10.11.2017

Byl den před svátkem Martina a my jsme se s dětmi vypravili hledat Martinova bílého koně. V místním jezdeckém klubu nás přivítala slečna Lucie, které děti předaly nejen obrázky, ale hlavně dobroty pro koně. Provedla nás celou stájí, kde děti nejvíce zaujaly pomůcky, jako bičíky, otěže, ale také stuhy – kokardy. Koní se dočkaly až venku ve výběhu, podařilo se nám najít i bílého koně, který se jmenoval Unista. Na závěr exkurze děti dostaly odpovědi na zvídavé otázky.
Už teď se těší na jaro, až se zde vrátí a možná i na koních povozí.
Děkujeme panu Jurčíkovi a jeho kolektivu za návštěvu stáje a milé povídání.