Exkurze u Hasičů v hasičské zbrojnici 4. 5. 2022

Letos jsme si pro děti z mateřské školy připravili exkurzi do nové hasičské zbrojnice ve sportovním areálu. Sice jsme nevěděli, co náš tam čeká za program, ale moc jsme se těšili. Hasiči nás vřele přivítali a připravili si pro nás dvou hodinový program. Nejprve nám předvedli ukázku hasičského zásahu.  Dispečer do vysílačky oznámil požár na sportovním hřišti a my jsme bedlivě sledovali výjezd hasičských aut z hasičské zbrojnice. Hasiči v rychlosti nastoupili a začali hadicemi hasit vzniklý požár z palet a ze dřeva. Všichni jsme koukali s údivem. Po ukázce si nás hasiči po třídách rozdělili, aby se nám mohli důkladněji věnovat. Měli jsme možnost vidět hasičské auto z blízka i s jeho příslušenstvím. Dále jsme si prohlédli všechny prostory v budově a na závěr i hasičskou zbrojnici a šatny. Dětem se prohlídka moc líbila. Nechyběla ani módní přehlídka hasiče, který se oblékl do své výstroje s veškerým potřebným vybavením, které potřebuje při své práci v terénu. Pro děti byla nachystaná jedna soutěžní disciplína. Měly možnost si vyzkoušet proudem vody z hasičské hadice shodit postavené plechovky. Dětem se tato disciplína velice líbila a všechny děti se jí zúčastnily. Jako poděkování hasičům za krásný program, jsme jim věnovali obrázek, na kterém byli nakresleni hasiči při zásahu v terénu. Na závěr jsme se s hasiči vyfotili na památku a budeme se těšit za rok na další spolupráci.(Monika Klímková)