Drakiáda 7.10.2018

Byla první říjnová neděle. Sluníčko hřálo, větřík pofukoval a na louce za železničním přejezdem se konala tradiční Drakiáda. Oblohu ozdobili různobarevní dráčci, někteří dokonce vlastnoručně vyrobeni.
Poté následoval pestrý program na místním víceúčelovém hřišti. Děti si vyrobily dráčky, pomocí bramborových razítek a těmi společně vyzdobily areál. Potom je čekalo plnění dračích úkolů, které přichystala paní Martina Beňková se svým týmem. Velké překvapení, v podobě tetování, dětem připravil tatínek Šimonka, pan Jan Beněk. O hladová bříška se postaraly paní kuchařky ze školní jídelny. Všichni si moc pochutnali na bramborových placcích a spirálkách. Díky všem organizátorům a rodičům, kteří pomohli s přípravami, jsme si společně užili krásné podzimní odpoledne.