Den Země 19. 4. – 23. 4. 2021

Celý tento týden byl zaměřen na „Den Země“, jak pomoci životnímu prostředí v našem okolí. Děti měly celý týden mnoho úkolů nejen ve třídě, ale i v obci a jeho okolí. Na vycházce k lesu a k mokřadům jsme po cestě sbírali (učitelka) odhozené odpadky do igelitového pytle, který jsme nakonec roztřídili do barevných kontejnerů. Děti se učily, jak a kam odpadky třídíme, kde najdeme sběrný dvůr a proč musíme přírodu chránit. Na konci týdne si děti vyzkoušely experiment s vodou a každý si zasadil semínko do hlíny. Děti byly moc šikovné a všechny aktivity se jim velmi líbily. (Monika Klímková)