Čarodějnické nocování v MŠ 27.4.2018

Na závěr týdenního tématu plném kouzel a čarování, se děti, které letos nastupují do základní školy dočkaly „ Čarodějnického nocování v MŠ“. Čarodějky – paní učitelky – si pro ně připravily pestrý program. Děti plnily čarodějné úkoly, kde například hádaly názvy čarovných květin, zdolávaly překážkovou dráhu i let na koštěti
a také si vyrobily čarovný škapulíř, který je ochrání před vším zlým. Úkoly zvádly všechny výborně, proto je na čarodějném vysvědčení čekaly samé jedničky a sladké odměny! Poté si společně opekly špekáčky
a zazpívaly u ohně. Když si pohrály s kamarády, čekala děti pohádka o čarodějích a pak už  spokojeně usínaly.