Beseda s Mgr. Zuzanou Pavelovou na téma ŠKOLNÍ ZRALOST 10. 1. 2023

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Děti by do školy měly nastupovat tehdy, když jsou na ni zralé a připravené. Proto jsme do naší Mateřské školy Mokré Lazce pozvali odborníka na školní zralost – speciální pedagožku Mgr. Zuzanu Pavelovou z  Pedagogicko-psychologické poradny Opava a Speciálně pedagogického centra Srdce v Opavě. Besedy se zúčastnilo 13 dětí předškolního věku se svými rodiči. Paní lektorka s dětmi pracovala cca 45 minut, poté rodičům vysvětlila, a nabídla tipy, jak s dětmi v posledním školním roce docházky pracovat, jak rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro nástup do školy. Nabídla především tipy, jak rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, orientaci v prostoru nebo předčíselné  představy. Zákonní zástupci se dozvěděli,  jaký vliv má na školní zralost a připravenost dítěte také dědičnost a rodinné prostředí. Tato akce byla hrazena z  finančních prostředků OP JAK v rámci odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání v MŠ. (Kateřina Slivková)