Berušky a Včelky zhlédly betlém 4. 1. 2023

S dětmi jsme ukončili vánoční čas tématem Tří králů. Vydali jsme se proto do místního kostela, kde jsme zhlédli keramický betlém. Naši průvodkyní se stala p. Libuše Holoubková, která dětem vyprávěla krátký příběh o příchodu Tří králů a blíže charakterizovala jednotlivé postavy, které se v betlémě objevují. Tímto jí děkujeme nejen za prohlídku, ale především za její čas a ochotu.
(Bc. Vendula Halfarová)