Berušky a Včeličky na exkurzi v Moštárně

Pro podzimní období je také charakteristická sklizeň ovoce. Jelikož byla v tomto roce úroda velmi bohatá, využili jsme tuto příležitost a navštívili jsme společně s dětmi ze třídy Berušek a Včelek místní Moštárnu. Děti se seznámily s procesem výroby moštu, který bedlivě pozorovaly. Jeho součástí byl  odborný výklad pánů zahrádkářů. Děti jablečný mošt také ochutnaly, moc se povedl, byl vynikající. Při exkurzi si děti rozvinuly také jejich smyslové vnímání. Hmat při manipulaci s jablky, zrak při pozorování procesu výroby, sluch při poslechu odborného výkladu, čich při vnímání vůně jablíček a také chuť při ochutnávání. Návštěvu v Moštárně jsme si všichni velmi užili a zároveň děkujeme Všem zahrádkářům za poskytnutí jablíček k moštování a také za jejich čas a ochotu. (Bc. Vendula Halfarová)