Berušky a skřítci podzimníčci 1. 11. – 5. 11. 2021

„Milí skřítci podzimníčci, ze stromů už padá listí.
Už chystáte na zimu, lístečkovou peřinu.
Nejdřív listí obarvíte, potom ze stromu shodíte.
Vítr si s nimi může hrát a broučči se v nich schovat…“.
Textem této písničky jsme ve třídě Berušek přivítali měsíc listopad. Děti se na týden proměnily ve skřítky a podzimní víly, které poznávaly kouzla podzimu. U pohádky o skřítkovi Malovánkovi a Spadlístkovi se dozvěděly jak lístky malovat, což si hned následující den vyzkoušely při výtvarné činnosti. Tiskem nabarveného listu tak vytvořily překrásně barevné skřítky, kteří ozdobili šatnu. Lístečky a kaštany nám posloužily k cvičení a pohybovým hrám. Děti měly možnost přírodniny počítat,  třídit, porovnávat a zkoumat, nejen lupou, ale také pomocí hmatu a sluchu. Ze stavebnice Seva se jim podařily kontruovat hrábě různých velikostí. Ty opravdické hrábě děti vyzkoušely při úklidu listí na zahradě a z listí javoru vyrobily skřítky Javorníčky.  Ani vítr nesměl chybět! Nejprve si  na něj děti zahrály a foukáním  do lístků si procvičily dýchání. Ve třídě nám ho nahradil fén, kde poznávaly teplý a studený proud. V závěru týdne  zahráli  skřítci chlapci  na  Orffovy  nástroje  a  podzimní víly děvčátka  jim k tomu zatančila. Troufám si říci, že jsme si týden plný darů a krás podzimu společně užili.
Kateřina Slivková