Berušky po prázdninách ve školce

Po prázdninách jsme přivítali děti ze třídy Berušek nejen my, paní učitelky, ale také pohádkoví kamarádi, Máša a medvěd. Měsíc září je typický adaptací, přičemž odloučení od blízkých je mnohdy náročnější pro rodiče, než pro samotné děti. Děti se seznámily s ostatními kamarády, paní učitelkami, ale také s prostory v MŠ a v neposlední řadě s režimem dne. Našim cílem bylo nastavit přátelskou atmosféru, která doufáme bude přetrvávat v naší třídě po celý školní rok. Pro podporu a rozvoj vztahů mezi dětmi jsme využívali didaktické a pohybové hry, říkanky, písničky aj. Spolupráci s ostatními kamarády si děti vyzkoušely také při výtvarné činnosti, jejichž úkolem bylo natřít ruku kamaráda temperovou barvou. Děti byly moc šikovné, s chutí a radostí se zapojovaly do všech aktivit, které jsme si pro ně připravili. Zkrátka první dny v mateřské školy zvládly naprosto hravě! 🙂 (Bc. Vendula Halfarová)