Berušky pomáhají prasátkům postavit dům 18.-22.2.2019

Během tématu s pohádkou O prasátkách a vlkovi se děti obeznámily nejen s profesí zedníka, ale také s životem prasátek samotných. Týdenní téma bylo zahájeno vyprávěním pohádky, během které se děti, zapojily do pohybu, pantomimy, dechového cvičení, zpěvu a tanečků. Následující dny se třída zaplnila domy různých stavebnic i velikostí, děti byly seznámeny s prací zedníka, zkoumaly slámu, dřevo i cihlu, ze kterých se prasátka v pohádce pokoušela postavit svá stavení. Během hudebně pohybové hry poznávaly nářadí, které přiřazovaly ke správnému obrysu. Ve středu jsme se šli projít na místní statek, kde nás čekalo překvapení v podobě selátek. Děti se zaujetím poslouchaly vyprávění paní Malohlavové a na závěr si čerstvě narozená selátka pohladily. Během vycházek zněla ulicemi vesnice písnička Jaromíra Nohavici „Tři čuníci“, kterou si děti zamilovaly. Na konci týdne šatnu zdobila – společná práce dětí – dvě velká obydlí z cihel a slámy a okolo nich spousta prasátek a vlků.