Adaptační dopoledne pro nové děti 25. 8. 2021

Adaptační dopoledne pro nové děti se stalo v naší mateřské škole již tradicí. Z důvodu bezpečnosti, především ochrany dětí a také v zájmu nás všech jsme se rozhodli toto dopoledne realizovat, avšak s nepatrnými změnami. Rodiče s jejich dětmi byli rozděleni do dvou skupin, přičemž každé z nich byl určen čas, ve kterém zavítali do naší mateřské školy na návštěvu. Děti přivítal medvěd Míša, který nás společně s jeho nejlepší kamarádkou Mášou bude v tomto školním roce doprovázet. Děti se seznámily s jejich značkou, prostory mateřské školy a také s ostatními kamarády. U dětí měly největší úspěch hračky, jejichž pestrost a množství bylo pro některé z nich dechberoucí. Pro děti jsme také připravili překážkovou dráhu v tělocvičně, kde se někteří odvážlivci pokusili překážky překonat. Jsme velmi rádi, že jsme si s novými dětmi mohli společně užít pohodové dopoledne. Nepatrné změny v organizaci byly nakonec přínosné, jelikož jsme měli více času a prostoru se dostatečně věnovat nejen dětem, ale také rodičům, kterým byly sděleny veškeré důležité informace vztahující se k provozu mateřské školy. Doufáme, že toto adaptační dopoledne bylo pro děti malým krůčkem k překonání strachu z odloučení od rodičů. Budeme se na všechny děti moc těšit a doufáme, že si školní rok společně užijeme.  (Bc. Vendula Halfarová)