Zápis ze schůzky s rodiči konané 7. 9. 2017

Program :

1.
Uvítání rodičů , představení paní učitelek, situace ve třídách , počty dětí atd. ( nových dětí 19, budoucích předškoláků – 16?)

– Informace o personálních změnách v MŠ
Od 1.10. 2017 je do třídy Berušek přijata další pracovní síla na pozici „chůva“- slečna Vendula Halfarová, absolventka SPgŠ v Krnově, která bude pomáhat nejmenším dětem s hygienou, při sebeobsluze, při jídle a pod. Její pracovní úvazek bude 4 hodiny denně. Od 10 hodin bude k ruce paní uč. Slivkové a bude se třídou Včelek chodit na vycházky.

Představení nové paní vedoucí školní kuchyně
Od 1.9. 2017 je vedoucí školní kuchyně a jídelny paní Daniela Malohlavová DiS., která vystřídala paní Libuši Holoubkovou, která vedla kuchyni 26 let a dovršila důchodového věku.

– P. Malohlavová – seznámení přítomných s vnitřním řádem školní kuchyně s jídelnou, způsobem odhlašování, vyzvedáváním jídel, placením atd.
– Účetní naší mateřské školy zůstává paní Libuše Holoubková (kancelář ve školní kuchyni)

2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem a Školním řádem MŠ Mokré Lazce provedla ředitelka mateřské školy Helena Hružíková
Seznámení rodičů s tím, že od 1.9.2017 je od 5. roku dítěte (které je narozeno do 31.8.) předškolní vzdělávání POVINNÉ. Dítě musí navštěvovat MŠ minimálně 4 hodiny denně, u nás to bude od 8.00 do 12.00hodin. Nepřítomnost musí být omluvena písemně do „omluvného listu“.

Seznámení s TVP pro třídu Berušek – p. učitelky Klímková a Kudělová

Seznámení s TVP pro třídu Včelek – p. učitelka Slivková

3. Informace o finanční situaci a hospodaření se sponzorskými dary
– co bylo zakoupeno či zaplaceno

4. Odsouhlašení sponzorského příspěvku 1000.- na dítě na školní rok 2017 – 18
– způsob placení (buď hotově u paní účetní Holoubkové nebo na účet MŠ se zprávou pro příjemce – sponzorský dar)
– termín úhrady – do konce října 2017
– možnost platit 500.-Kč v 1.pololetí a doplatit 500.- ve 2. pololetí
– vysvětlení způsobu vydání sponzorské smlouvy pro možnost odetčtu z daní ( 2x vyplněný formulář si přijdou po zaplacení rodiče potvrdit ředitelkou, 1x zůstává v MŠ )

5.Nabídka nadstandartních aktivit v MŠ a jejich organizace:
– plavání Opava – 460.- Kč za 10 lekcí (+ autobus po skončení asi 500.-)
– gymnastika Špičková – 1800.- (říjen – květen)
– logopedická prevence v rámci vzdělávání v MŠ (p.uč. Kudělová)
– flétnička, ZUŠ p. Muckstein – 1000.- pololetí
– angličtina ?( agentura Rytmik z OV, 890.- + kniha)
– orientální tanečky v rámci vzdělávání v MŠ( p.uč. Klímková)- jen starší děti

6. Plánované akce na první pololetí školního roku :
– loutkové divadlo Ententýky v MŠ – „Veverka Terka a myška Klárka ve školce“
– Drakiáda – termín 15.10. 2017 – neděle (zodp. p. Kudělová)
– vystoupení dětí na 1. Adventní neděli – prosba o pomoc rodičů s kostýmy a se sladkým pohoštěním
– Mikulášská nadílka a Vánoce v MŠ – vnitřní akce školky
– koncert žáků ZUŠ Háj ve Slezsku v MŠ
– Maškarní ples – 3.2. 2018 – program zajišťuje CVČ Kravaře

7. Pomoc rodičů škole :
– finanční pomoc (sponzorské dary) – stále hledáme nové sponzory!
– zakoupení 1 zubní pasty , 2 balení papírových kapesníčků
– vhodný odpadový materiál pro výtvarné činnosti, papíry (v loňském roce nám rodiče hodně pomohli s kancelářskými papíry na kreslení nebo kopírování pracovních list)
– na tombolu budeme vybírat finanční příspěvek podle vašich možností od 50.-Kč
– fyzická pomoc – potřeba natřít novou pergolu, vybavení zahrady a plot okolo zahrady
– pomoc při akcích školy a pečení dobrůtek

8. Různé :
– za kola na zahradě neručíme, zamykejte si je!
– organizace školního roku 2017- 2018 ( prázdniny, spojené třídy …)
– nápady na činnost ze strany rodičů


Zapsala : Hružíková Helena, ředitelka MŠ